Avís legal

D’acord amb l’establert en i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD), Xavier Socias Pérez, com responsable del tractament, li informa que les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat d’executar la relació comercial i gestionar les tasques administratives, comercials i fiscal/comptables que d’ella es deriven. Les seves dades podran ser comunicades a les diferents empreses o professionals que col·laboren amb Xavier Socias Pérez, quan sigui necessari per a la prestació del servei. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals. Té per tant dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, dirigint-se per escrit a l’adreça postal (Jardí 88-1, 08800 Vilanova i la Geltrú) o electrònica info@cheapfilms.cat , acreditant la seva identitat.

Translate »